Zawiadomienie o wyborze oferty na budowę placu zabaw w Wolenicach

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia, że w dniu 19 lipca 2022r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym  pn."Babską Radę mamy i teren przy świetlicy ożywiamy - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w  Wolenicach”  (pobierz)