Zawiadomienie o wyborze oferty na odbiór i transport folii rolniczych z obszaru gminy Rozdrażew

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia, że w dniu 14 lipca 2023r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym  na „ODBIÓR, TRANSPORT ORAZ PODDANIE ODZYSKOWI LUB UNIESZKODLIWIENIU ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ, TJ. FOLII ROLNICZYCH,SIATEK I SZNURKA DO OWIJANIA BALOTÓW, OPAKOWAŃ PO NAWOZACH I TYPU BIG BAG Z OBSZARU GMINY ROZDRAŻEW”  (pobierz)