Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej ulic w Rozdrażewie

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia, że w dniu 14 lipca 2023r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym  na   „Opracowanie projektów  budowlanych na budowę kanalizacji sanitarnej w Rozdrażewie  w ul. Kościuszki i ul. Koźmińskiej” (pobierz)