Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie map do celów projektowych

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia, że w dniu 10 marca 2023r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym  na  „Wykonanie map do celów projektowych działek drogowych położonych w miejscowościach: Henryków, Nowa Wieś, Budy, Dzielice” (pobierz)