Zawiadomienie o wyborze oferty na zakup mobilnych miasteczek rowerowych dla Szkół Podstawowych z terenu Gminy Rozdrażew

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia, że w dniu 14 lipca 2023r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym  na „Zakup mobilnych miasteczek rowerowych dla Szkół Podstawowych z terenu Gminy Rozdrażew” (pobierz)