Podstawa prawna działania

Statut Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli

Statut Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli obowiązujący z dniem  9 listopada 2016r. (pobierz) 

Podstawy prawne działania

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
 
Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
 
(Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami),
 
Ustawa z 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela
 
(Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 ze zmianami),
 
Ustawa z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych
 
(Dz. U. Nr 15, poz. 148 ze zmianami).