Ochotnicza Straż Pożarna

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Rozdrażew

 
Skład Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Rozdrażewie
 
1. Kazimierz Kusza         - Prezes
2. Henryk Szkudłapski    - Wiceprezes
3. Artur Jakubek           - Wiceprezes
4. Janusz Kałmucki        - Sekretarz
5. Tadeusz Pachciarz    - Skarbnik
6. Henryk Włodarczyk    - Członek Prezydium oraz Komendant Gminny OSP
7. Zenon Jakubek         - Członek Prezydium
8. Zenon Duczmal         - Członek Prezydium
9. Paweł Bartkowiak      - Członek Prezydium
10. Maciej Juskowiak     - Członek Zarządu
11. Stefan Kaczmarek   - Członek Zarządu
12. Sławomir Głód         - Członek Zarządu
13. Waldemar Filipiak     - Członek Zarządu
14. Andrzej Kołodziej     - Członek Zarządu
15. Wojciech Wójcik      - Członek Zarządu
16. Damian Czajka        - Członek Zarządu
17. Mariusz Stachowiak - Członek Zarządu
18. Marian Lis              - Członek Zarządu
19. Mirosław Jarocki      - Członek Zarządu
 
Wykaz Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
 
1.Ochotnicza Straż Pożarna Rozdrażew    typu S-2
Prezes Paweł Bartkowiak
2.Ochotnicza Straż Pożarna Nowa Wieś    typu S-1
Prezes Zenon Duczmal
3.Ochotnicza Straż Pożarna Budy            typu M-1
Prezes Stefan Kaczmarek
4.Ochotnicza Straż Pożarna Dąbrowa       typu M-1
Prezes Zenon Jakubek
5.Ochotnicza Straż Pożarna Dzielice         typu M-1
Prezes Jan Szkudłapski
6.Ochotnicza Straż Pożarna Maciejew       typu M-1
 Prezes Marian Lis
7.Ochotnicza Straż Pożarna Grębów         typu M-1
Prezes Mariusz Stachowiak
8.Ochotnicza Straż Pożarna Rozdrażewek  typu M-1
Prezes Tadeusz Pachciarz
9.Ochotnicza Straż Pożarna Trzemeszno    typu M-1
Prezes Wojciech Wójcik
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ochotnicza Straż Pożarna

 
Ewentualne zagrożenia występujące na terenie Gminy Rozdrażew
 
Zapewnienie bezpieczeństwa w szeroko rozumianym znaczeniu należy do zadań własnych samorządów i ich organów.
         Na terenie gminy Rozdrażew mogą wystąpić różnego rodzaju zagrożenia, do których zaliczamy:
- zagrożenia pożarowe,
- zagrożenia komunikacyjne,
- zagrożenia budowlane,
- zagrożenia substancjami chemicznymi.
 
Zagrożenie pożarowe spowodowane jest między innymi przez:
- palne konstrukcje dachów, poddaszy i strychów,
- wyładowania atmosferyczne (wzrasta zagrożenie na terenach rolniczych
   i leśnych).
 
Zagrożenia komunikacyjne spowodowane są bardzo dynamicznym wzrostem transportu kołowego. Przez teren gminy przebiegają :
 - szlak kolejowy relacji Oleśnica - Krotoszyn - Jarocin - Poznań
 - droga krajowa  Trzebnica - Jarocin - Ostróda  nr 15
   
Zagrożenia budowlane mogą występować w przypadkach:
- zawaleń budynków w wyniku pożarów,
- wybuchu instalacji gazowej w  budynkach,
- obsunięcia się ścian elementów konstrukcyjnych w wyniku prowadzenia prac remontowo  budowlanych.
 
Zagrożenia substancjami chemicznymi
1/ związane z komunikacją i przewożeniem materiałów i substancji        
     niebezpiecznych:
-    magistralą kolejową  relacji  Brzeg Dolny  - Oleśnica - Krotoszyn - Jarocin - Poznań,                    
-    drogą krajową  nr 15  Trzebnica - Jarocin - Ostróda,
 
2/ związane z magazynowaniem paliw - publiczna stacja paliw
    w Spółdzielni  Kółek Rolniczych w Rozdrażewie ul. Koźmińska 19
 
Potencjał do walki z zagrożeniami na terenie Gminy Rozdrażew
Bezpieczeństwo pożarowe Gminy Rozdrażew jest oparte o sieć Ochotniczych Straży Pożarnych działających w następujących miejscowościach:
1.  Ochotnicza Straż Pożarna Rozdrażew ul. Przemysłowa 18
     typu S-2 
     GBA  Jelcz 0005        KZJ 6306
     GLM  ŻUK A07        KPJ 8205
2. Ochotnicza Straż Pożarna Nowa Wieś
     typu S-1 
     GBA  STAR 244        KLA 862 F 
3. Ochotnicza Straż Pożarna Budy 
    typu M-1  
4. Ochotnicza Straż Pożarna Dąbrowa 
    typu M-1  + własny samochód ŻUK A06
5. Ochotnicza Straż Pożarna Dzielice 
    typu M-1 
     ŻUK AO6          PKR 09AJ
6. Ochotnicza Straż Pożarna Maciejew  
     typu M-1  
 7. Ochotnicza Straż Pożarna Grębów
     typu M-1   
 8. Ochotnicza Straż Pożarna Rozdrażewek
      typu M-1   
 9. Ochotnicza Straż Pożarna Trzemeszno 
      typu M-1  
Jednostka OSP Rozdrażew w dniu 20 marca 1997r. została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.