Informacje

Statut Publicznego Przedszkola w Nowej Wsi - jednolity tekst

Statut Publicznego Przedszkola w Nowej Wsi - tekst jednolity z 24.08.2022r. (pobierz)
 
Statut Publicznego Przedszkola w Nowej Wsi - tekst jednolity z 16.09.2019r. (pobierz)
 
Statut Publicznego Przedszkola w Nowej Wsi - tekst jednolity z 27.11.2017r. (pobierz) 
 
Statut Publicznego Przedszkola w Nowej Wsi - jednolity tekst (pobierz)

Statut Publicznego Przedszkola w Nowej Wsi

Statut Publicznego Przedszkola w Nowej Wsi (pobierz))

Zmiany w statucie Przedszkola Publicznego w Nowej Wsi

Aneks nr 1 do statutu Przedszkola Publicznego w Nowej Wsi (pobierz)

Nowelizacja nr 2 do Statutu Publicznego Przedszkola w Nowej Wsi

Nowelizacja nr 2 do Statutu Publicznego Przedszkola w Nowej Wsi (pobierz)