Informacje

Statut Publicznego Przedszkola w Rozdrażewie

Podstawy prawne działania

 
 
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
 
Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
 
(Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami),
 
Ustawa z 26 stycznia1982r. Karta Nauczyciela
 
(Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz.1112 ze zmianami).     
 
 

Zmiany w Statucie Publicznego Przedszkola w Rozdrażewie

 
Zmiany w Statutcie Publicznego Przedszkola w Rozdrażewie (pobierz)

Statut Publicznego Przedszkola w Rozdrażewie

Statut Publicznego Przedszkola w Rozdrażewie - ujednolicony tekst 2009r.  (pobierz)

Zmiany w statucie Publicznego Przedszkola w Rozdrażewie

Zmiany w statucie Publicznego Przedszkola w Rozdrażewie (pobierz)

Zmiany w statucie Publicznego Przedszkola w Rozdrażewie

Zmiany w statucie Publicznego Przedszkola w Rozdrażewie z dnia 31.08.2011r. (pobierz)

Statut Publicznego Przedszkola w Rozdrażewie - jednolity tekst

Statut Publicznego Przedszkola w Rozdrażewie  zatwierdzony 29 sierpnia 2023r. - tekst jednolity (pobierz)
 
Statut Publicznego Przedszkola w Rozdrażewie zatwierdzony 29 sierpnia 2022r. - tekst jednolity (pobierz)
 
Statut Publicznego Przedszkola w Rozdrażewie zatwierdzony 28 sierpnia 2019r. - tekst jednolity (pobierz)
 
Statut Publicznego Przedszkola w Rozdrażewie zatwierdzony 16 listopada 2017r. - tekst jednolity (pobierz)
 
Statut Publicznego Przedszkola w Rozdrażewie zatwierdzony 31 sierpnia 2016r. - tekst jednolity (pobierz)
 
 
Statut Publicznego Przedszkola w Rozdrażewie zatwierdzony 14 lutego 2014r. - tekst jednolity (pobierz) 
 
 
Statut Publicznego Przedszkola w Rozdrażewie  zatwierdzony 29 sierpnia 2013r. - tekst jednolity (pobierz)

Informacje teleadresowe

   Publiczne Przedszkole
   ul. Krotoszyńska 9
63-708 Rozdrażew
   tel. 62 722-13-28
   Dyrektor - Danuta Bała 
 
   Publiczne Przedszkole
    Nowa Wieś 48
63-708 Rozdrażew
   tel. 62 722-23-92
   Dyrektor -Barbara Banaszek