Plany, koncepcje pracy

Program Wychowawczy i Profilaktyki Publicznego Przedszkola w Rozdrażewie

 
Program Wychowawczy Publicznego Przedszkola w Rozdrażewie (pobierz)
 
Program Profilkatyki  Publicznego Przedszkola w Rozdrażewie (pobierz)

Koncepcja pracy Przedszkola Publicznego w Rozdrażewie na lata 2011-2016

Koncepcja pracy Przedszkola Publicznego w Rozdrażewie na lata 2011-2016 (pobierz)

Koncepcja pracy Przedszkola Publicznego w Rozdrażewie

Koncepcja pracy Przedszkola Publicznego w Rozdrażewie zatwierdzona dnia 31 sierpnia 2016r. (pobierz)
 
Koncepcja pracy Przedszkola Publicznego w Rozdrażewie na lata 2011-2016 aktualizacja (pobierz)

ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNO-OPIEKUŃCZEJ Publicznego Przedszkola w Rozdrażewie na rok 2010/2011

ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNO-OPIEKUŃCZEJ
- KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W ROZDRAŻEWIE NA ROK SZKOLNY 2010/2011  (pobierz)