Szkoła Podstawowa w Rozdrażewie

Sprawozdanie finansowe za rok 2023

Sprawozdanie finansowe za rok 2023 (pobierz)

Statut Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie

 Statut Szkoły Podstawowej w Rozdrażewe  stan prawny na dzień 26.08.2019r. (pobierz)

Statut Szkoły Podstawowej w Rozdrażewe  stan prawny na dzień 4.10.2018r. (pobierz)

Statut Szkoły Podstawowej w Rozdrażewe  stan prawny na dzień 1.12.2017r.  (pobierz)

Znowelizowany Statut Zespołu Szkół Publiczych w Rozdrażewie - stan na 25.11.2015r.

Statut Zespołu Szkół Publicznych w Rozdrażewie - ujednolicony tekst stan prawny na dzie 25.11.2015r. (pobierz)
Wewnątrzszkolny System Oceniania Zespołu Szkół Publicznych w Rozdrażewie (pobierz)       

Znowlizowany Statut Zespołu Szkół Publiczych w Rozdrażewie - stan na 27.03.2014r.

Statut Zespołu Szkół Publicznych w Rozdrażewie - ujednolicony tekst stan prawny na dzień 27.03.2014r.    (pobierz)

Znowlizowany Statut Zespołu Szkół Publiczych w Rozdrażewie - stan na 24.11.2010r.

Statut Zespołu Szkół Publicznych w Rozdrażewie  - tekst ujednolicony (pobierz)
 
Wewnętrzny system oceniania Zespołu Szkół Publicznych w Rozdrażewie (pobierz)

Informacje teleadresowe

  Szkoła Podstawowa w Rozdrażewie
  ul. Krotoszyńska 42
63-708 Rozdrażew
  tel.(62) 722-13-01
  adres strony internetowej: www.zsp.rozdrazew.com.pl
  Dyrektor  - Krzysztof Broda
 
 W skład szkoły wchodzą :
 -  Szkoła Filialna w Dzielicach
 -  Szkoła Filialna w Grębowie
 -  Szkoła Filialna w Dąbrowie  
 
 
  
 

Znowelizowany Statut Zespołu Szkół Publicznych w Rozdrażewie

 
Statut Zespołu Szkół Publicznych w Rozdrażewie  - tekst ujednolicony (pobierz)
 
Wewnętrzny system oceniania Zespołu Szkół Publicznych w Rozdrażewie (pobierz)
 
 
 

Podstawy prawne działania

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591ze zmianami)
 
Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
 
(Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami),
 
Ustawa z 26 stycznia1982r. Karta Nauczyciela
 
(Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz.1112 ze zmianami).     
 
 

Statut Zespołu Szkół Publicznych w Rozdrażewie