Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY

 
REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY  ROZDRAŻEW  (pobierz)  
Załączniki nr 2 i nr 3 do regulaminu      (pobierz)
 
Zarządzenie nr 51/2006 Wójta Gminy w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Rozdrażew str 1, 2
Schemat organizacyjny  (pobierz)
 
Zarządzenie nr 8a/2011Wójta Gminy w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Rozdrażew (pobierz)
 
Zarządzenie nr 69/2011 Wójta Gminy w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Rozdrażew (pobierz)
Schemat organizacyjny (pobierz)
 
Zarządzenie nr 35/2013 Wójta Gminy w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Rozdrażew (pobierz) 
 
Zarządzenie nr 71/2014 Wójta Gminy w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego  Urzędu Gminy Rozdrażew ( pobierz 1, 2 )
Schemat organizacyjny  (pobierz)
 
Zarządzenie nr 20/2015 Wójta Gminy w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Gminy Rozdrażew (pobierz)
 
Zarządzenie nr 41/2016 Wójta Gminy w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Rozdrażew  (pobierz) 
Schemat organizacyjny (pobierz)