Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy w Rozdrażewie

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

Sprawozdanie finansowe za 2020r. (pobierz)

Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Sprawozdanie fianansowe za 2019r. (pobierz)

Sprawozdanie finansowe za 2018r.

Bilans UG                                  (pobierz)
Rachunek zysków i strat              (pobierz)
Zestawienie zmian funduszu       (pobierz)
Informacja dodatkowa               (pobierz)
Informacja dodatkowa-szczegóły (pobierz)