Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Sprawozdanie fianansowe za 2019r. (pobierz)