Informacje teleadresowe

Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych  
ul. Rynek 3
63-708 Rozdrażew
tel.  (62) 722-13-05 wew. 51
       inż. Henryk Szkudłapski