Przyjmowanie interesantów

Kontakty z mieszkańcami

 
 
1.  Wójt Gminy Rozdrażew przyjmuje interesantów 
     w każdy poniedziałek w godz. 9.00 - 15.00
      
2.  W sprawach skarg i wniosków przyjmuje interesantów
    w każdy poniedziałek w godz.  10.00 - 15.00
 
3.  Pod nieobecność Wójta, w zastępstwie, interesantów
     przyjmuje Sekretarz.