Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2016r. - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej