Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2016r. - Dyrektor Publicznego Przedszkola w Nowej Wsi