Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2016r. - Skarbnik Gminy