Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiot działalności i kompetencje

Liceum jest szkołą publiczną dla młodzieży, ogólnokształcącą, działającą na podbudowie programowej gimnazjum.
Liceum prowadzi działalność dydaktyczną, wychowawczą i profilaktyczną.