Rejestry

Rejestry

Rejestr pisemnych wniosków i spraw prowadzi sekretarz szkoły odnotowując je w Dzienniku korespondencyjnym znajdującym się w sekretariacie liceum.

Jawny Rejestr Zbiorów Danych Osobowych