Sprawozdania jednostek

Sprawozdanie finansowe za 2022 r.

Sprawozdanie finansowe 2022

Sprawozdanie finansowe za 2021 r.

Sprawozdanie finansowe 2021

Sprawozdanie finansowe za 2020 r.

Sprawozdanie finansowe 2020

Sprawozdanie finansowe za 2019 r.

Sprawozdanie finansowe 2019

Sprawozdanie finansowe za 2018 r.

sprawozdanie za 2018