Jesteś tutaj:   

Sprawy

Sprawy

Pisemne wnioski i sprawy składa się w sekretariacie liceum w godzinach urzędowania.
Maksymalny czas rozpatrzenia wniosków i spraw wynosi 14 dni od terminu złożenia wniosku.