Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego

Na podstawie Art. 6a ust. 2 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych:

1) nazwa (firma) i adres siedziby zamawiającego;

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym

ul. Szkolna 5

62-080 Tarnowo Podgórne

2) data i miejsce zawarcia umowy lub informacja o zawarciu umowy drogą elektroniczną;

22.12.2021r. Tarnowo Podgórne

3) opis przedmiotu umowy, z wyszczególnieniem odpowiednio ilości rzeczy lub innych dóbr oraz zakresu usług;

Notebook Dell Vostro 3510 Win10Pro i3 - 4 sztuki.

4) cena albo cena maksymalna, jeżeli cena nie jest znana w chwili zamieszczenia ogłoszenia;

13200zł

5) wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających udzielenie zamówienia bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych;

Działalność edukacyjna w czasie pandemii COVID-19 ? zamówienie na sprzęt  IT oraz wyposażenie.

6) nazwa (firma) podmiotu albo imię i nazwisko osoby, z którymi została zawarta umowa.

Noemis

Jakub Chudobiecki