Instrukcja obsługi

Ustawa z dnia 6 września 2002r. o dostępie do informacji publicznej nakłada obowiązek udostępniania informacji za pomocą publikatora teleinformatycznego zwanego Biuletynem Informacji Publicznej.

Biuletyn niniejszy został utworzony zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej i jest dostępny całodobowo pod adresem internetowym:

i można do niego zajrzeć także ze strony WWW Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym, po naciśnięciu na przycisk <BIP>.

Informacja publiczna dotycząca Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym została podzielona na kategorie główne, które z kolei zostały uszczegółowione kolejnymi poziomami menu, dostępnymi po ustawieniu kursora myszki i kliknięciu na dziale głównym.

Wybór interesującej informacji dokonywany jest, podobnie jak w przypadku każdej innej strony internetowej, przez naciśnięcie "przycisku" opisującego daną informację.

Dla ułatwienia nawigacji po rozbudowanym menu, zapewniono możliwość wyświetlenia mapy serwisu.

Biuletyn posiada także wyszukiwarkę kontekstową, pozwalającą na dotarcie do szukanej informacji po podaniu wyrazu (lub jego części) wchodzącego w skład szukanego tekstu.

Nie wszystkie informacje publiczne, dotyczące szkoły, można znaleźć w niniejszym publikatorze teleinformatycznym. Niektóre dokumenty czy rejestry posiadają zbyt dużą objętość i z tego powodu nie umieszczono ich na stronie. Z procedurą dostępu do takich informacji można się zapoznać w dziale "Dostęp do pozostałych informacji BIP".

Pozostając w przekonaniu, że niniejszy Biuletyn ułatwi Państwu dostęp do informacji publicznych dotyczących Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym, zapraszamy do jego użytkowania.