Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiot działalności i kompetencje

Zakres działań i kompetencji opisany jest w Statucie Szkoły.

Statut Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórym (PDF, 1,84MB)