Rejestry

Rejestry

Zgodne z jednolitym rzeczowym wykazem akt Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym.

Wykaz prowadzonych w szkole rejestrów:
 ewidencja dokumentacji przetargowej
  ewidencja druków ścisłego zarachowania
  ewidencja nieruchomości, lokali i pomieszczeń
  ewidencja przebiegu pojazdu pracownika
  ewidencja środków trwałych
  księga ewidencji dzieci
  księga uczniów
  rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli
  rejestr korespondencji
  rejestr skarg i wniosków
  rejestr upoważnień
  rejestr wydawanych świadectw ukończenia szkoły
  rejestr wypadków
  rejestr wypadków przy pracy i chorób zawodowych
  rejestr zamówień publicznych
  rejestr zarządzeń dyrektora