Jesteś tutaj:   

Sprawy

Sprawy

Pisemne sprawy i wnioski składa się w sekretariacie szkoły w godzinach urzędowania. Korespondencję można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową. Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z KPA.