Status prawny

Status prawny

Statut Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym (PDF, 1,84MB)

Podstawą prawną działania Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym są:
1) Uchwała Nr XLI /221/93 Rady Gminy w Tarnowie Podgórnym z dnia 28 grudnia 1993r. w sprawie przejęcia prowadzenia szkół podstawowych;
2) Uchwała Nr LXI/513/2001 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 listopada 2001r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Tarnowie Podgórnym;
3) Uchwała Nr LXVII/657/2010 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 marca 2010r. w sprawie ustanowienia sieci publicznych szkół na terenie Gminy Tarnowo Podgórne;
4) Uchwała Nr LXVII/659/2010 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 marca 2010r. w sprawie ustanowienia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne;

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym jest publiczną szkołą prowadzoną przez Gminę Tarnowo Podgórne.

Do szkoły przyjmowane są z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.  Dzieci spoza obwodu mogą być przyjęte, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.