Organy i osoby sprawujące funkcje

Organy i osoby sprawujące funkcje

Dyrektor: Aldona Murawska

Wicedyrektor: Joanna Zaborowska

Wicedyrektor: Krzysztof Kujawa

Kierownik gospodarczy: Magdalena Grzesiak

Sekretarz Szkoły: Izabela Jarmużek