Sprawozdania jednostek

Sprawozdanie finansowe za 2021r.

Sprawozdanie za rok 2021

Sprawozdanie finansowe za 2022r.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Sprawozdanie finansowe za 2020r.

Sprawozdanie za rok 2020

Sprawozdanie finansowe za 2018r.

Sprawozdanie za rok 2018