Jesteś tutaj:   

Sprawy

Sprawy

Pisemne sprawy i wnioski składa się w sekretariacie szkoły w godzinach urzędowania. Czas rozpatrywania spraw i wniosków wynosi 14 dni od daty wpłynięcia pisma.

Dokumenty w postaci elektronicznej prosimy przesyłać na adres szkola@splusowko.pl

W celu uzyskania informacji o statusie Twojej sprawy prosimy o kontakt mailowy na adres szkola@splusowko.pl