Status prawny

Statut

Statut szkoły

Status prawny szkoły

Szkoła Podstawowa im.Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lusówku jest publiczną szkołą prowadzoną przez Gminę Tarnowo Podgórne.

Do szkoły przyjmowane są z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły. Obwód szkoły stonowią miejscowości Lusówko, Sierosław i Otowo (adresy określone kodem pocztowym 62-080)

Dzieci spoza obwodu mogą być przyjęte, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.