Rejestry

Rejestry

Szkoła prowadzi szereg rejestrów i ewidencji. Są one jawne, jeżeli nie jest to sprzeczne z ochroną danych osobowych lub ochroną informacji niejawnych. Przykładowe rejestry zamieszczone są poniżej:

 

Rodzaj rejestru

Gdzie szukać

Kontakt

Rejestr korespondencji

Sekretariat szkoły

618142021

Rejestr kontroli

j.w.

j.w.

Rejestr wypadków uczniowskich

j.w.

j.w.

Rejestr umów

j.w.

j.w.

Rejestr decyzji

j.w.

j.w

Rejestr zarządzeń

j.w.

j.w.

Rejestr protokołów RP

j.w

j.w

Rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego

j.w.

j.w.