Sprawozdania jednostek

Sprawozdanie finansowe za 2023 rok

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

Informacja dodatkowa

Rachunek zysków i strat jednostki

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Raport o stanie zapewniania dostępności - 2021 rok

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - 2021 rok.

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

Sprawozdanie finansowe za 2018

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego
Bilans jednostki budżetowej
Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Rachunek zysków i strat jednostki
Informacja dodatkowa
Informacja dodatkowa Załącznik nr 1
Informacja dodatkowa Załącznik nr 2
Informacja dodatkowa Załącznik nr 3

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

Informacja dodatkowa

Rachunek zysków i strat jednostki

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 4

Załącznik nr 6

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

Informacja dodatkowa

Rachunek zysków i strat jednostki

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Sprawozdanie finansowe za 2022 rok

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

Informacja dodatkowa

Rachunek zysków i strat jednostki

Załącznik nr 1

Zestawienie zmian w funduszu jednostki