Jesteś tutaj:   

Sprawy

Sprawy

Pisemne sprawy i wnioski przyjmowane są w godzinach urzędowania w sekretariacie szkoły codziennie od godz. 8.00 do 15.00.

Maksymalny czas rozpatrzenia wniosków i spraw wynosi 14 dni od terminu złożenia wniosku.