Organy i osoby sprawujące funkcje

Dyrektor Szkoły- prawny przedstawiciel jednostki: Agata Herda

Wicedyrektor : Marcin Kępara

Kierownik Szkolenia Praktycznego : Wioletta Górska

Sekretarz Szkoły : Barbara Przybecka-Paluch

Kierownik gospodarczy : Przemysław Sworacki