Organy i osoby sprawujące funkcje

Dyrektor Szkoły - prawny przedstawiciel jednostki: Agata Herda

Wicedyrektor: Marcin Kępara

Wicedyrektor: Katarzyna Witaszek

Kierownik Szkolenia Praktycznego: Wioletta Górska

Sekretarz Szkoły: Barbara Przybecka-Paluch