Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie

W wyniku postępowania konkursowego, które odbyło się 4 czerwca 2018 r. kandydatką na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie została Pani Arleta Adamczak-Puk.

Uchwała w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie