Zmiana Ogłoszenia 776669-N-2020 z dnia 31.12.2020 Ogłoszenie nr 540397772-N-2021 z dnia 08.01.2021 r

Ogłoszenie nr 540397772-N-2021 z dnia 08.01.2021 r.

 

 

Śmigiel:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 776669-N-2020
Data: 31/12/2020

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie, Krajowy numer identyfikacyjny 41142714000000, ul. Nietążkowo ul. Dudycza  4, 64-030  Śmigiel, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 65 5180027 w. 36, e-mail place@zsnietazkowo.home.pl, faks 65 5189660.
Adres strony internetowej (url): zspnietazkowo.pl

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: 21.01.2021, godzina 11:50
W ogłoszeniu powinno być: 22.01.2021, godzina 11:50

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 6
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: W celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt odpowiada wymaganiom określonym przez zamawiającego wykonawca przedstawi potwierdzenie producenta komputera o legalności dostarczonego oprogramowania systemowego

 

Ogłoszenie nr 540397772-N-2021 z dnia 08.01.2021 r.

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/47549210-5ed9-4bce-b237-17a18a3b30ba