Informacja z otwarcia ofert na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nietążkowie

nr sprawy ZSP.3920.01.2020.HM

 

Zbiorcze zestawienie ofert – Informacje z otwarcia ofert

Kwota przeznaczona w budżecie na zadanie – 240 000,00 PLN

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

Cena brutto w PLN

Termin gwarancji

1

Wilanka sp. z o.o.,
ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa

215 959,71

5 lat

2

 

ALLTECH Sp. j.
ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock

227 508,18

5 lat

3

 

CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o.
ul. Wolność 8 lok. 4, 26-600 Radom

271 830,00

5 lat

4

 

-----

-----

-----

 

  1. Termin wykonania zamówienia –  14 dni od daty podpisania umowy.
  2. Termin płatności – 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wraz z podpisanym protokołem odbioru

 

Nietążkowo, dnia 22.01.2021 r.

 

Informacja z otwarcia ofert na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nietążkowie