Rejestry, ewidencje, archiwa

Biblioteka prowadzi:

1. Księgi inwentarzowe zbiorów bibliotecznych

2. Rejestr ubytków

3. Księgę inwentarzowa sprzętu bibliotecznego