Sprawozdania finansowe

Rok 2023

 

 

 

                                                                               

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO I ROZLICZENIA DOTACJI PODMIOTOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY ZAGÓRÓW ZA

OKRES OD 01.01.2023 – 31.12.2023

 

Przychody Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Zagórowie na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosiły na plan zł – 607.628,00 a wykonanie zł – 608.024,99

Głównym źródłem przychodów była dotacja podmiotowa z Gminy w wysokości zł – 521.500,00 oraz dotacja celowa, przeznaczona na remont czytelni, zł – 65.000,00. Pozostałymi przychodami są wpływy z usług  i wynagrodzenie terminowe w wysokości zł – 3.541,90, dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości zł – 15.000,00 oraz dary książek na kwotę zł - 2.628,00 i odsetki na rachunku bankowym w kwocie zł – 355,09

 W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu książek na kwotę zł 26.832,00 oraz przyjęto dary na kwotę zł – 2.628,00. Łącznie wartość zbiorów bibliotecznych wzrosła o 29.460,00 zł.

 Koszty Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Zagórowie na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosiły na plan zł – 607.628,00 a wykonanie zł – 603.185,13 w tym wydatki sfinansowane

z dotacji podmiotowej zł – 521.500,00 i celowej zł – 65.000,00

 Wykonanie kosztów w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

1.         Wynagrodzenia – plan zł – 335.987,67 – wykonanie zł – 335.987,67

2.         Wydatki na pochodne od wynagrodzeń – plan zł - 62.669,30 – wykonanie
            zł – 62.669,30

3.         Wydatki na materiały i energię – plan zł-99.288,98 – wykonanie zł – 96.058,51

4.         Wydatki na usługi – plan zł- 95.626,00 – wykonanie zł – 94.413,60

5.         Podatki – na plan zł – 796,00 – wykonanie zł – 796,00

6.         Pozostałe koszty – plan zł- 13.260,05 – wykonanie zł- 13.260,05

 Na dzień 31.12.2023 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Zagórowie posiada na rachunku bankowym środki pieniężne w kwocie 579,97 zł, bez pogotowia kasowego.

 Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie zł – 1.634,37 z tytułu sprawowania nadzoru BHP oraz zakupu materiałów i usług. Wystąpiły należności na kwotę zł - 2.324,39 z tytułu faktur korygujących za energię elektryczną.

BPMiG na dzień 31.12.2023 nie posiada należności oraz zobowiązań wymagalnych.

 

 Plik PDF sprawozdania

    

Rok 2022

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO I ROZLICZENIA DOTACJI PODMIOTOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY ZAGÓRÓW ZA OKRES OD 01.01.2022 – 31.12.2022

Przychody Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Zagórowie na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiły na plan zł – 557.989,00 a wykonanie zł – 557.196,43

Głównym źródłem przychodów była dotacja z Gminy w wysokości zł – 525.000,00 Pozostałymi przychodami są wpływy z usług w wysokości zł – 4.575,50, odsetki na rachunku bankowym w kwocie zł. – 1.631,93, dary finansowe zł – 300,00 oraz wynagrodzenie za terminowe wpłaty do Urzędu Skarbowego zł – 84,00

 

W okresie rozliczeniowym biblioteka pozyskała dary książek o wartości zł – 605,00 oraz dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości zł – 25.000,00. Z tego 21.880,00 zł przeznaczono na zakup książek a 3.120,00 zł opłacono dostęp do Legimi.

W roku 2022 dokonano zakupu książek na kwotę zł 47.169,22 oraz przyjęto dary na kwotę zł – 605,00. Łącznie wartość zbiorów bibliotecznych wzrosła o 47.774,22 zł.

 

Koszty Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Zagórowie na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiły na plan zł – 557.989,00 a wykonanie zł – 557.256,71 w tym wydatki sfinansowane
z dotacji podmiotowej zł – 525.000,00

Wykonanie kosztów w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

1.         Wynagrodzenia – plan zł – 325.090,97 – wykonanie zł – 325.090,97

2.         Wydatki na pochodne od wynagrodzeń – plan zł- 57.435,50 – wykonanie zł-

            57.435,50

3.         Wydatki na materiały i energię – plan zł-97.256,85 – wykonanie zł – 96.534,89

4.         Wydatki na usługi – plan zł- 65.837,68 – wykonanie zł – 65.834,93

5.         Wydatki na podatek od nieruchomości – plan zł- 723,00  – wykonanie zł- 723,00

6.         Pozostałe koszty – plan zł- 11.645,00 – wykonanie zł- 11.637,42

 

 

Na dzień 31.12.2022 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Zagórowie posiada na rachunku bankowym środki pieniężne w kwocie 181,02 zł, bez pogotowia kasowego.

 

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie zł – 3.750,89 z tytułu sprawowania nadzoru BHP, zakupu materiałów i usług (w tym energii elektrycznej
i ogrzewania). BPMiG na dzień 31.12.2022 nie posiada należności oraz zobowiązań wymagalnych.

 Plik PDF sprawozdania

                                                                           

Rok 2021

Zagórów, 31.12.2021

 

 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO I ROZLICZENIA DOTACJI PODMIOTOWEJ

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W ZAGÓROWIE

ZA OKRES OD 01.01.2021 – 31.12.2021

 

 

Przychody Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Zagórowie na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiły na plan zł – 508.204,00 a wykonanie zł – 508.479,04

Głównym źródłem przychodów była dotacja z Gminy w wysokości zł – 485.000,00 Pozostałymi przychodami są wpływy z usług w wysokości zł – 1.728,55 oraz odsetki na rachunku bankowym w kwocie zł. – 59,49.

 

W okresie rozliczeniowym biblioteka pozyskała dary książek o wartości zł – 1.637,00 i dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości zł – 20.000,00. Z tego 18.635,00 zł przeznaczono na zakup książek i 1.365,00 zł opłacono dostęp Legimi.

W roku 2021 dokonano zakupu książek na kwotę zł 38.665,00 oraz przyjęto dary na kwotę zł 1.637,00. Łącznie wartość zbiorów bibliotecznych wzrosła o 40.302,00 zł.

 

Koszty Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Zagórowie na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiły na plan zł – 511.856,63 a wykonanie zł – 511.856,63 w tym wydatki sfinansowane
z dotacji podmiotowej zł – 485.000,00

Wykonanie kosztów w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

1.         Wynagrodzenia – plan zł – 286.070,27 – wykonanie zł – 286.070,27

2.         Wydatki na pochodne od wynagrodzeń – plan zł- 55.162,72– wykonanie zł-

            55.162,72

3.         Wydatki na materiały i energię – plan zł-104.532,86 – wykonanie zł – 104.532,86

4.         Wydatki na usługi – plan zł- 55.685,82 – wykonanie zł- 55.685,82

5.         Wydatki na podatek od nieruchomości – plan zł- 689,00 – wykonanie zł- 689,00

6.         Pozostałe koszty – plan zł- 9.715,96 – wykonanie zł- 9.715,96.

 

 

Na dzień 31.12.2020 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Zagórowie posiada na rachunku bankowym środki pieniężne w kwocie 296,55 zł, bez pogotowia kasowego.

 

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie zł – 3.806,14. W tym z tytułu sprawowania nadzoru BHP, usług pocztowych oraz z tytułu dostaw energii elektrycznej i gazu.

BPMiG na dzień 31.12.2020 nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

 Sprawozdanie wersja PEŁNA PDF

Rok 2020

Zagórów, 31.12.2020

 

 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W ZAGÓROWIE

ZA OKRES OD 01.01.2020 – 31.12.2020

 

 

Przychody Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Zagórowie na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiły na plan zł – 482.108,23 a wykonanie zł – 481.195,45

Głównym źródłem przychodów była dotacja z Gminy w wysokości zł - 442.208,46. Pozostałymi przychodami są wpływy z usług w wysokości zł – 1.712,50 oraz odsetki na rachunku bankowym w kwocie zł. – 128,73.

 

W okresie rozliczeniowym biblioteka pozyskała dary książek o wartości zł – 1.065,99 i dotacje: z Instytutu Książki na sprzęt komputerowy w wysokości zł – 15.594,00 oraz z Biblioteki Narodowej na zakup książek w wysokości zł – 20.485,77.

W roku 2020 dokonano zakupu książek na kwotę zł 41.522,25 oraz przyjęto dary na kwotę zł 1.065,99. Łącznie wartość zbiorów bibliotecznych wzrosła o 42.588,24 zł.

 

Koszty Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Zagórowie na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiły na plan zł – 496.881,77 a wykonanie zł – 479.390,11 w tym wydatki sfinansowane
z dotacji podmiotowej zł – 442.208,46

Wykonanie kosztów w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

1.         Wynagrodzenia – plan zł – 264.291,82 – wykonanie zł – 254.597,01

2.         Wydatki na pochodne od wynagrodzeń – plan zł-39.000,76– wykonanie zł-

            38.168,85

3.         Wydatki na materiały i energię – plan zł-144.140,79 – wykonanie zł – 143.085,81

4.         Wydatki na usługi – plan zł-36.735,18– wykonanie zł- 32.870,12

5.         Wydatki na podatek od nieruchomości – plan zł- 680,00 – wykonanie zł- 680,00

6.         Pozostałe koszty – plan zł- 11.992,83 – wykonanie zł- 9.947,93

 

 

Na dzień 31.12.2020 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Zagórowie posiada na rachunku bankowym środki pieniężne w kwocie 1.712,50 zł, bez pogotowia kasowego.

 

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie zł - 1.844,50. W tym 123,00 zł, z tytułu sprawowania nadzoru BHP oraz 1.721,50 z tytułu dostaw energii elektrycznej.

BPMiG na dzień 31.12.2020 nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

Sprawozdanie wersja PEŁNA PDF