Jesteś tutaj:   

Opinie RIO

2024

- Uchwała Nr SO-15/0954/197/2024 z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Chodzieskiego za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki i objaśnieniami - pobierz załącznik

- Uchwała Nr SO-15/0951/121/2024 z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Chodzieskiego (plik: Opinia RIO kwota długu 2024) - pobierz załącznik

- Uchwała Nr SO-15/0951/120/2024 z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Powiat Chodzieski deficytu budżetu ustalonego w uchwale budżetowej na 2024 rok (plik: Opinia RIO sfinansowanie deficytu 2024) - pobierz załącznik

Opinie wydane w 2012 r.

 1. Uchwała nr 0953/29/13/Pi/2012 z dnia 12 września 2012 r. wyrażająca opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Chodzieskiego za pierwsze półrocze 2012 r.: pobierz plik
 2. Uchwała nr SO-0954/13/13/Pi/2012 z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Chodzieskiego za 2011 rok: pobierz plik
 3. Uchwała nr SO-0957/13/13/Pi/2012 z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Chodzieskiego: pobierz plik
 4. Uchwała Nr SO-0952/13/13/Pi/2012 z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Chodzieskiego na 2013 rok: pobierz plik

Opinie wydane w 2013 r.

 1. Uchwała Nr S0-0952/32/13/Pi/2013 z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Chodzieskiego na 2014 rok: pobierz plik
 2. Uchwała nr 0953/30/13/Pi/2013 z dnia 9 września 2013 r. wyrażająca opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Chodzieskiego za pierwsze półrocze 2013 r.: pobierz plik
 3. Uchwała nr SO-0954/24/13/Pi/2013 z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Chodzieskiego za 2012 rok: pobierz plik
 4. Uchwała nr SO-0951/29p/13/Pi/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Chodzieskiego: pobierz plik

Opinie wydane w 2014 r.

 1. Uchwała nr SO-0954/17/13/Pi/2014 z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Chodzieskiego za 2013 rok: pobierz plik
 2. Uchwała Nr SO-0951/25d/15/Pi/2014 z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Powiat Chodzieski deficytu budżetu ustalonego w uchwale budżetowej na 2014 rok: pobierz plik

Opinie wydane w 2014 r.

Uchwała Nr 0953/37/13/Pi/2014 z dnia 18 września 2014 r. wyrażająca opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Chodzieskiego za pierwsze półrocze 2014 r.: pobierz plik

Opinie wydane w 2014 r.

 1. Uchwała Nr SO-0952/24/13/PI/2014 w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Chodzieskiego na 2015 rok.: pobierz plik
 2. Uchwała Nr SO-0957/24/13/PI/2014 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Chodzieskiego: pobierz plik

Opinie wydane w 2015 r.

 1. Uchwała Nr SO. – 0952/20/13/Pi/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Chodzieskiego na 2016 rok: pobierz plik
 2. Uchwała Nr SO. – 0957/20/13/Pi/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Chodzieskiego: pobierz plik
 3. Uchwała Nr 0953/11/13/Pi/2015 z dnia 4 września 2015 r. wyrażająca opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Chodzieskiego za pierwsze półrocze 2015 roku: pobierz plik
 4. Uchwała Nr SO. – 0954/30/13/Pi/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Chodzieskiego za 2014 rok: pobierz plik
 5. Uchwała Nr SO–0951/21d/13/Pi/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej Powiatu Chodzieskiego na 2015 rok: pobierz plik
 6. Uchwała Nr SO-0951/12p/13/Pi/2015 z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Chodzieskiego: pobierz plik

Opinie wydane w 2016 r.

 1. Uchwała Nr SO-0952/31/14/Pi/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok Powiatu Chodzieskiego: pobierz plik
 2. Uchwała Nr SO-0957/31/14/Pi/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego: pobierz plik
 3. Uchwała Nr SO-0953/14/14/Pi/2016 z dnia 5 września 2016 r. wyrażająca opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Chodzieskiego za pierwsze półrocze 2016 rok: pobierz plik
 4. Uchwała Nr SO-0954/41/14/Pi/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Chodzieskiego za 2015 rok: pobierz plik
 5. Uchwała Nr SO-0951/13p/14/Pi/2016 z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Chodzieskiego: pobierz plik.
so-0952-31-14-pi-2016.pdf so-0957-31-14-pi-2016.pdf

Opinie wydane w 2017 r.

 1. Uchwała Nr SO.0957/16/14/Pi/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego: pobierz plik
 2. Uchwała Nr SO.0952/16/14/Pi/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok Powiatu Chodzieskiego: pobierz plik
 3. Uchwała Nr SO-0953/29/14/Pi/2017 z dnia 20 września 2017 r. wyrażająca opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Chodzieskiego za pierwsze półrocze 2017 roku: pobierz plik
 4. Uchwała Nr SO-0954/30/14/Pi/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Chodzieskiego za 2016 rok: pobierz plik
 5. Uchwała Nr SO.0951/24D/14/Pi/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie opinii o możliwościach sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej po zmianach na 2017 r. Powiatu Chodzieskiego: pobierz plik
 6. Uchwała Nr SO-0951/10/P/14/Pi/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Chodzieskiego: pobierz plik

2018 rok

 1. Uchwała Nr SO.0957/12/14/Pi/2018 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego: pobierz plik
 2. Uchwała Nr SO.0952/12/14/Pi/2018 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok Powiatu Chodzieskiego: pobierz plik
 3. Uchwała Nr SO-0954/18/14/Pi/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Chodzieskiego za 2017 rok: pobierz plik
 4. Uchwała Nr SO.0951/33/P/14/Pi/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Chodzieskiego: pobierz plik
 5. Uchwała Nr SO-0953/4/14/Pi/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. wyrażająca opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Chodzieskiego za pierwsze półrocze 2018 rok (plik: Opinia RIO wykonanie I połrocze 2018): pobierz plik

2019

 1. Uchwała Nr SO.0951/28/P/14/Pi/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Chodzieskiego (plik: Opinia RIO kwota długu 2019). pobierz plik
 2. Uchwała Nr SO-0954/16/13/Pi/2019 z dnia 30 kwietnia 209 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Chodzieskiego za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki i objaśnieniami (plik: Opinia RIO wykonanie budżetu 2018). pobierz plik
 3. Uchwała Nr SO-0953/1/13/Pi/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 r. wyrażająca opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Chodzieskiego za pierwsze półrocze 2019 rok (plik: Opinia RIO wykonanie I połrocze 2019). pobierz plik
 4. Uchwała Nr SO.0957/35/13/Pi/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego - pobierz plik
 5. Uchwała Nr SO.0952/35/13/Pi/2019  z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok Powiatu Chodzieskiego - pobierz plik
 6. Uchwała Nr SO.0951/47/D/13/Pi/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej
  na 2020 r. Powiatu Chodzieskiego - pobierz plik

2020

 1. Uchwała Nr SO.0951/5/P/13/Pi/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Chodzieskiego - pobierz plik 
 2. Uchwała Nr SO.0951/4/D/13/Pi/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej na 2020 r. Powiatu Chodzieskiego - pobierz plik 
 3. Uchwała Nr SO.0954/14/13/Pi/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Chodzieskiego za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki i objaśnieniami - pobierz plik
 4. Uchwała Nr SO.0953/3/15/Pi/2020 z dnia 14 września 2020 r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Chodzieskiego za pierwsze półrocze 2020 roku. - pobierz plik
 5. Uchwała Nr SO.0957/37/14/Pi/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego , - pobierz plik
 6. Uchwała Nr SO.0952/37/14/Pi/2020  z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok Powiatu Chodzieskiego , - pobierz plik
 7. Uchwała Nr SO.0951/65/D/14/Pi/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej na 2021 r. Powiatu Chodzieskiego .  - pobierz plik

2021

 • Uchwała Nr SO-14/0951/52/2021 z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Chodzieskiego - pobierz plik 
 • Uchwała Nr SO-14/0951/53/2021 z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej na 2021 r. Powiatu Chodzieskiego  - pobierz plik
 • Uchwała Nr SO-14/0954/68/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Chodzieskiego za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki i objaśnieniami - pobierz plik
 • Uchwała Nr SO-14/0953/273/2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Chodzieskiego za pierwsze półrocze 2021 roku - pobierz plik
 • Uchwała Nr SO-14/0957/221/2021 z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego (plik: Opinia RIO 1 2021) - pobierz plik
 • Uchwała Nr SO-14/0952/221/2021 z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok Powiatu Chodzieskiego (plik: Opinia RIO 2 2021) - pobierz plik
 • Uchwała Nr SO-14/0951/703/2021 z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej na 2022 r. Powiatu Chodzieskiego (plik: Opinia RIO 3 2021) - pobierz plik

2022

 • Uchwała Nr SO-14/0951/101/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Chodzieskiego  - pobierz plik 
 • Uchwała Nr SO-14/0951/100/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Powiat Chodzieski deficytu budżetu ustalonego w uchwale budżetowej na 2022 rok - pobierz plik
 • Uchwała Nr SO-15/0954/68/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Chodzieskiego za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki i objaśnieniami - pobierz plik
 • Uchwała Nr SO-15/0953/125/2022 z dnia 16 września 2022 r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Chodzieskiego za pierwsze półrocze 2022 roku - pobierz plik
 • Uchwała Nr SO-15/0957/82/2022 z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego - pobierz plik
 • Uchwała Nr SO-15/0952/82/2022 z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok Powiatu Chodzieskiego - pobierz plik
 • Uchwała Nr SO-15/0951/585/2022 z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej na 2022 r. Powiatu Chodzieskiego - pobierz plik

2023

 • Uchwała Nr SO-15/0951/36/2023 z dnia 05 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Chodzieskiego - pobierz plik
 • Uchwała Nr SO-15/0951/35/2023 z dnia 05 stycznia 2023 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Powiat Chodzieski deficytu budżetu ustalonego w uchwale budżetowej na 2023 rok - pobierz plik
 • Uchwała Nr SO-15/0954/45/2023 z dnia 06 kwietnia 2023 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Chodzieskiego za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki i objaśnieniami - pobierz plik
 • Uchwała Nr SO-15/0957/146/2023 z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego - pobierz plik
 • Uchwała Nr SO-15/0952/146/2023 z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok Powiatu Chodzieskiego - pobierz plik
 • Uchwała Nr SO-15/0951/146/2023 z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej na 2024 r. Powiatu Chodzieskiego - pobierz plik