Wydział Oświaty

Wydział Oświaty

http://www.powiat-chodzieski.pl/strona-306-edukacja.html

Adresy szkół

Wykaz szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Chodzieski

 

Lp.

 

 Nazwa szkoły/placówki i adres

Dyrektor szkoły/placówki

 Telefon

strona www
adres e-mail

1.

Zespół Szkół
im. Hipolita Cegielskiego
w Chodzieży
ul. Ks. Prymasa
Wyszyńskiego 2
64-800 Chodzież

mgr Magdalena Woźniczka

(67)
28-21-369

szkola.hipolita.pl
sekretariat@szkola.hipolita.pl

2.

Zespół Szkół
im. Józefa Wybickiego
w Ratajach
ul. Chodzieska 9
64-800 Chodzież

mgr Izabela Góra

(67)
28-45-370   

www.rataje.eu
sekretariat@rataje.eu

3.

I Liceum Ogólnokształcące
im. św. Barbary
w Chodzieży
ul. Żeromskiego 11
64-800 Chodzież 

mgr Regina Nalepa

(67)
28-20-752   

www.liceum.zerom.pl
sekretariat@zerom.pl

4.

Młodzieżowy Ośrodek
Socjoterapii w Chodzieży
ul. Strzelecka 11
64-800 Chodzież

mgr Hanna Frąckowiak

(67)
21-47-802

www.mos-chodziez.pl
sekretariat@mos-chodziez.pl

5.

Centrum Kształcenia
Zawodowego w Chodzieży
ul. Ks. Prym. Wyszyńskiego 2
64-800 Chodzież

mgr inż. Waldemar Oltmann

(67)
28-20-045

ckz-chodziez.pl
ckzchodziez@op.pl

6.

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Składowa 5
64-800 Chodzież

mgr Michalina Skibińska

(67)
28-12-531

poradniachodziez.edu.pl
sekretariat@poradniachodziez.edu.pl

7.

Młodzieżowy Dom Kultury
im. Janusza Korczaka
w Chodzieży
ul. Staszica 17a
64-800 Chodzież

mgr Zofia Braciszewska

(67)
28-29-433

www.mdkchodziez.pl
sekretariat@mdkchodziez.pl

Uchwała Nr XXX/186/2017  Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., na terenie Powiatu Chodzieskiego

UCHWAŁA NR VII/66/2019 RADY POWIATU CHODZIESKIEGO z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół
specjalnych prowadzonych przez Powiat Chodzieski, z uwzględnieniem klas
dotychczasowych publicznych trzyletnich liceów ogólnokształcących oraz publicznych
czteroletnich techników, od dnia 1 września 2019 r.