Edukacja prawna

Szkolenia on-line w 2 kwartale 2024

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach z edukacji prawnej organizowanych przez Fundację Honeste Vivere. Szkolenia będą odbywały się zdalnie, według tematyki i terminów wskazanych w poniższym harmonogramie.

Udział w zajęciach będzie odbywał się przy pomocy platformy Teams. Celem zalogowania się na konkretne szkolenie należy skopiować link z tabeli do przeglądarki. Platforma Teams nie wymaga posiadania aplikacji, jedynym wymogiem jest wpisanie imienia i nazwiska lub Nicku.
Platforma Teams jest obsługiwana przez każdą z przeglądarek za wyjątkiem Mozilla Firefox.

Logowanie się na konkretne szkolenie jest możliwe najwcześniej na 5 min przed rozpoczęciem każdego spotkania.

SZKOLENIA MARZEC/KWIECIEŃ/MAJ

Lp.

Data szkolenia

Godzina rozpoczęcia

Temat

Program TEAMS/ LINK DO SPOTKANIA

1

12.03

17.00

Testamenty - jak napisać żeby był ważny

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjJhNTFhNTktODI1My00NDY4LTlhZmYtODYwM2ExZjhmMDRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

2

12.03

18.00

Niezdolność do pracy - kiedy mogę liczyć na wsparcia Państwa

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGE4ZjhmZGMtMGVmNy00NWQ2LTg4ZGQtMmFkYzQwOGI3MTU2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

3

19.03

17.00

Zasiedzenie nieruchomości 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmI5YzMyYWUtYTJiZC00N2M4LTlhZDMtMWVhMTZlYjI5MDIw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

4

19.03

18.00

Bezpieczne zakupy przez internet

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjBmOWFkNWYtYjEwNC00YTE3LThkMWQtNGI0ZjViYjRjZDRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

5

20. 03

8.00

Trudna sytuacja materialna – gdzie uzyskam pomoc

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Nzg0MzRjY2EtYjExMS00OGI0LTg3ZGEtYzk5ZTUwY2Q4ZDk0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

6

20.03

9.00

Sposoby rozwiązania umów

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzI5YzdlNDctMWY4YS00NDFlLTlmZTktM2EzMTA4ZDYxNTZi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

7

27.03

8.00

Fundusz alimentacyjny - kiedy mogę skorzystać

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2Q0NjgyNDAtN2I3My00M2FkLWE3MzAtYjQ3Nzg3YWEyMmRj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

8

27.03

9.00

Dziedziczenie

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2QyZThhNTYtMDIxMi00MjI3LWFkNWItMjM0YzE2NDY3ZDkw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

9

27.03

17.00

Poręczyłem kredyt - co teraz

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjYzYTJkMjAtOTk1YS00ODVkLWJiN2ItZDMwNTA4ZGJhOTIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

10

27.03

18.00

Czy przysługuje mi zachowek

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjUwMWZhMTktMDI0MS00M2ZiLWE4ZGYtNjAxN2M1ODhlZGNk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

11.

02.04

17.00

Sąsiedzkie spory graniczne

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmJiY2FmMjAtN2UyYi00NTAwLTkyZTgtZmFlNGIzNmM1NTBh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

12.

02.04

18.00

Testamenty - jak napisać żeby był ważny

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODcwMmI4ZjItYjNkYi00ODNjLWIyZjctMzNlMWE0MTAyOGRj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

13.

09.04

17.00

Niezdolność do pracy - kiedy mogę liczyć na wsparcia Państwa

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODkwODAwYmMtNGRmMS00ZGMzLThjNmQtMWJlYjg2ODNlY2E0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

14.

09.04

18.00

Fundusz alimentacyjny - kiedy mogę skorzystać

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTAyMzU3ZDUtZDUwNi00M2ZlLTg5MDMtNmFiZDViZDllYzI4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

15.

16.04

18.00

Dziedziczenie

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODJkNTdmNTktMWU0Yi00NTAzLWFiYzAtOTNmYmNjNDAxY2My%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

16.

23.04.

18.00

Poręczyłem kredyt - co teraz

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjRhOWZjZDktMTQzZC00OWEzLWFhYzMtN2U3OGMxMWFkZDVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

17.

30.04

18.00

Czy przysługuje mi zachowek

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTdkZmQ2NDAtN2M5My00ZDFiLTg2Y2ItMmQ1OGZiMzhmOTk4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

18.

07.05

10.00

Zasiedzenie nieruchomości 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2RkMDk2NmItY2E1MC00ODZlLThiMDEtNTU0YzBiOGI1OTIw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

19.

07.05

18.00

Bezpieczne zakupy przez internet

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTI4ZjYzMTItMzcyMC00MTMyLWJiNTgtYzMwYTVkYmJjM2Yw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

20.

14.05

10.00

Majątek wspólny a majątek osobisty małżonków

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDQ5ZTdiYTQtMTllNC00N2Q5LThjMjYtNjdhMmVmODQwMzMw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

Emerytura, renta - zasady przyznawania

Załącznik - pobierz plik

Jak poradzić sobie z nadmiernym zadłużeniem

Zacznijmy od tego co to jest nadmierne zadłużenie, a mianowicie nadmierne zadłużenie to nic innego jak sytuacja, w której człowiek „dłużnik” nie jest w stanie na bieżąco spłacać swoich zobowiązań. Zazwyczaj bierze się to stąd, że człowiek zaciąga duży kredyt nie będąc w stanie

pozwolić sobie na jego bieżącą spłatę zaciąga kolejną pożyczkę w banku czy też parabanku. Te drugie znacznie trudniej jest później spłacić z uwagi na fakt, że mają one zwykle dużo wyższe oprocentowanie niż pożyczka w zwykłym banku. Przy czym konsument w chili zaciągnięcia owej pożyczki, nie myśli o konsekwencjach jej zaciągnięcia tylko myśli o tym, aby na bieżąco spłacić już wcześniej zaciągnięte zobowiązanie. Dopiero później okazuje się jak wysoko była oprocentowana pożyczka z parabanku i z jakimi kosztami się to wiąże.

Nadto wpływ na tego typu sytuację może mieć pogorszenie się utraty płynności finansowej spowodowanej wzrostem wysokich cen tj. tzw. „inflacją” przez co rosną koszty utrzymania mieszkania/wynajmu jak i wzrastają koszty samego życia. Dodatkowym aspektem może być utrata płynności finansowej spowodowana przez zmniejszenie lub całkowitą utratę dochodów. Dlatego aby unikać nadmiernego zadłużenia ważne jest aby:

  • racjonalnie planować swój domowy budżet z miesiąca na miesiąc;
  • poprosić o pomoc swoich bliskich – przecież to nic złego prosić o pomoc;
  • spróbować znaleźć sposób na zwiększenie swoich dochodów – chociażby przez poszukanie dodatkowej pracy zarobkowej nawet w formie zdalnej;
  • skontaktować się ze swoim bankiem czy pożyczkodawcą celem przesunięcia raty lub jej pomniejszenia w danym miesiącu. W przypadku pożyczek w zwykłych bankach jest możliwe zawieszenie raty spłaty czy tzw. wakacji kredytowych;
  • nie zaciągać kolejnych pożyczek czy kredytów.

Pożyczki czy kredyty mają to do siebie, że zwykle są rozciągnięte w czasie. Osoba chcąca zaciągnąć kolejne zobowiązanie finansowe musi wykazać się myśleniem perspektywicznym, przyszłościowym bowiem powinna umieć przewidzieć, że w życiu mogą wydarzyć się różne zdarzenia, które będą niosły za sobą konsekwencje mające wpływ na bieżące zadłużenia. Przed zaciągnięciem kolejnego zobowiązania powinna zadać sobie najpierw kilka pytań:

  1. Czy będzie mnie stać na spłatę raty w przypadku utraty płynności finansowej?
  2. Czy mam jakieś oszczędności albo jestem w stanie coś odłożyć w przypadku sytuacji gdybym utracił pracę lub przebywał na zwolnieniu lekarskim z powodu niezdolności do pracy?
  3. Czy będzie mnie stać na zapłacenie rat/raty jeżeli wzrośnie ona z powodu podwyższenia stóp procentowych?

Podsumowując świadomość finansowa jest bardzo ważna uwzględnia m.in. zrozumienie swoich dochodów i wydatków, znajomość swoich wszystkich zobowiązań finansowych, a także osoba o wysokiej świadomości finansowej nadzoruje na bieżąco swoje finanse i ustanawia realistyczne cele finansowe.

Załącznik - pobierz plik

Służebność - czym jest, jak ją ustanowić i egzekwować

Załącznik - pobierz plik

Majątek wspólny a majątek osobisty małżonków

Załącznik - pobierz plik

Poradnik prawny - Możliwości udziału obywateli w konsultacjach publicznych i społecznych

Załącznik - pobierz plik

Film edukacyjny

Poradnik prawny - zasiedzenie
https://youtu.be/qsCl8S2M6Hg

Film edukacyjny o tematyce Prawa i obowiązki obywatelskie
https://youtu.be/LkPnldO0mNk

Prawo rodzinne

Załącznik: pobierz plik

Prawa i obowiązki obywatelskie

Film edukacyjny o tematyce: Rozwód, zagadnienia ogólne cz.1

Film edukacyjny o tematyce: Rozwód, zagadnienia szczególne cz.2

Film edukacyjny o tematyce: Przestępstwo niealimentacji

Film edukacyjny o tematyce: Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Poradnik prawny - Nieodpłatna Pomoc Prawna i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie

Załącznik - pobierz plik

Rozwód – o czym Sąd orzeka w wyroku rozwodowym

Załącznik: pobierz plik