Jesteś tutaj:   

Biuro Rzeczy Znalezionych

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, BEZPIECZEŃSTWA I PROMOCJI

Biuro Rzeczy Znalezionych

Starostwo Powiatowe
w  Chodzieży
64-800 Chodzież
ul. Wiosny Ludów 1, (pok. 106)
tel.  (67)-281-27-39
email:sekretariat@powiat-chodzieski.pl

godziny pracy Biura Rzeczy Znalezionych: od poniedziałku do piątku w godz.
od 7.00-15.00. 

Zakres działania:

  1. odbieranie zawiadomień o znalezieniu rzeczy na terenie Powiatu Chodzieskiego bądź przez mieszkańców Powiatu,
  2. przyjmowanie i przechowywanie rzeczy znalezionych,
  3. poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru,
  4. udzielanie wyjaśnień osobom zgłaszającym istnienie ich praw,
  5. wydawanie rzeczy znalezionych.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2023 r. poz. 501 ze zm.)