Jesteś tutaj:   

Dane do faktur VAT

Dane do faktur VAT

Dane do faktur VAT


 1. Faktury wystawione dla Starostwa Powiatowego w Chodzieży w pozycji określającej nazwę nabywcy powinny zawierać dane:

  Powiat Chodzieski
  64-800 Chodzież
  ul. Wiosny Ludów 1
  NIP: 6070069997


 2. Faktury wystawione dla niżej wymienionych jednostek organizacyjnych powiatu chodzieskiego objętych centralizacją VAT, powinny zawierać:

  L.p. Dane obowiązkowe
  dotyczące nabywcy faktury
  Dane dodatkowe dotyczące odbiorcy faktury
  1. Powiat Chodzieski
  64-800 Chodzież
  ul. Wiosny Ludów 1
  NIP: 6070069997
  I Liceum Ogólnokształcące im. Św. Barbary w Chodzieży
  ul. Żeromskiego 11, 64-800 Chodzież
  2. Powiat Chodzieski
  64-800 Chodzież
  ul. Wiosny Ludów 1
  NIP: 6070069997
  Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach
  ul. Chodzieska 9, 64-800 Chodzież
  3. Powiat Chodzieski
  64-800 Chodzież
  ul. Wiosny Ludów 1
  NIP: 6070069997
  Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży
  ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 64-800 Chodzież
  4. Powiat Chodzieski
  64-800 Chodzież
  ul. Wiosny Ludów 1
  NIP: 6070069997
  Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży
  ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 64-800 Chodzież
  5. Powiat Chodzieski
  64-800 Chodzież
  ul. Wiosny Ludów 1
  NIP: 6070069997
  Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Chodzieży
  ul. Strzelecka 11, 64-800 Chodzież
  6. Powiat Chodzieski
  64-800 Chodzież
  ul. Wiosny Ludów 1
  NIP: 6070069997
  Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Chodzieży
  ul. Staszica 17 A, 64-800 Chodzież
  7. Powiat Chodzieski
  64-800 Chodzież
  ul. Wiosny Ludów 1
  NIP: 6070069997
  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chodzieży
  ul. Składowa 5, 64-800 Chodzież
  8. Powiat Chodzieski
  64-800 Chodzież
  ul. Wiosny Ludów 1
  NIP: 6070069997
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży
  ul. Wiosny Ludów 14A, 64-800 Chodzież
  9. Powiat Chodzieski
  64-800 Chodzież
  ul. Wiosny Ludów 1
  NIP: 6070069997
  Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży
  ul. Ujska 47, 64-800 Chodzież
  10. Powiat Chodzieski
  64-800 Chodzież
  ul. Wiosny Ludów 1
  NIP: 6070069997
  Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Szamocinie
  ul. Staszica 3, 64-820 Szamocin
  11. Powiat Chodzieski
  64-800 Chodzież
  ul. Wiosny Ludów 1
  NIP: 6070069997
  Dom Dziecka w Szamocinie
  ul. Staszica 4, 64-820 Szamocin
  12. Powiat Chodzieski
  64-800 Chodzież
  ul. Wiosny Ludów 1
  NIP: 6070069997
  Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza „RODZINA” w Szamocinie
  ul. Staszica 3, 64-820 Szamocin
  13. Powiat Chodzieski
  64-800 Chodzież
  ul. Wiosny Ludów 1
  NIP: 6070069997
  Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Studźcach
  Studźce 11, 64-830 Margonin


Dane dodatkowe mogą zostać ujęte w dowolnym miejscu na fakturze (np. w pozycji określającej odbiorcę faktury lub w uwagach do faktury).
Faktury należy przesyłać na adres odbiorcy.