Informacja o środowisku i jego ochronie

PRZEDSIĘWZIĘCIE - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Przedsięwzięcie WFOŚIGW

Program ochrony środowiska dla Powiatu Chodzieskiego 2021-2024

Program ochrony środowiska dla Powiatu Chodzieskiego 

Program Ochrony Środowiska dla powiatu chodzieskiego na lata 2021-2024 - pobierz plik

Prognoza oddziaływanie na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla powiatu chodzieskiego na lata 2021-2024 - pobierz plik

Program usuwania azbestu dla powiatu chodzieskiego załącznik do Programu ochrony środowiska dla powiatu chodzieskiego na lata 2021-2024 - pobierz plik