Wydział Architektury, Budownictwa, Inwestycji

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę - AI.III.6740.372.2021

AI.III.6740.372.2021

O G Ł O S Z E N I E

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zmianami) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 247),

Starosta Chodzieski

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19 lipa 2021 roku wydał dla inwestora: Gminy Margonin z siedzibą w Margoninie przy ul. Kościuszki nr 13, decyzję Nr 406/2021, znak: AI.III.6740.372.2021, obejmującą: budowę drogi gminnej w miejscowości Radwanki, na działce położonej w Radwankach gm. Margonin, o numerze ewidencji geodezyjnej gruntów 159, 350, 556, 387, 396, 397, 416, 417, 415, 435, 534, 436, 533, 532, 438, 437, 531, 530, 440/1, 529, 440/2, 528, 527, 508, 526, 510, 543, 525, 513, 524, 523, 507.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Chodzieży, w Wydziale Architektury, Budownictwa i Inwestycji, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia, w pokoju nr 14, w dniach pracy Urzędu w godz. 10.00 - 14.00 (po uprzednim uzgodnieniu terminu - tel. 67 28 12  730).

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę - AI.III.6740.324.2021

AI.III.6740.324.2021

O G Ł O S Z E N I E

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zmianami) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 247),

Starosta Chodzieski

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19 lipa 2021 roku wydał dla inwestora: „ART.-ROL” s.c. Artur, Sylwia Lupa z siedzibą w Margońskiej Wsi nr 1A gm. Margonin, decyzję Nr 404/2021, znak: AI.III.6740.324.2021, obejmującą: rozbudowę gospodarstwa rolnego – budowa tuczarni oraz modernizacja istniejącej tuczarni na działce położonej w Sułaszewie gm. Margonin o numerze ewidencji geodezyjnej gruntów 1/11.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Chodzieży, w Wydziale Architektury, Budownictwa i Inwestycji, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia, w pokoju nr 14, w dniach pracy Urzędu w godz. 10.00 - 14.00 (po uprzednim uzgodnieniu terminu - tel. 67 28 12  730).

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę - AI.III.6740.491.2020

Chodzież, dnia 30.11.2020 roku

AI.III.6740.491.2020 

O G Ł O S Z E N I E

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zmianami) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 283),

Starosta Chodzieski 

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30 listopada 2020 roku wydał dla inwestora: Polskiej Energii Odnawialnej Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy
ul. Gombrowicza nr 6H/3
,decyzję Nr 540/2020, znak: AI.III.6740.491.2020, obejmującą: budowę elektrowni słonecznej „Radwanki” o mocy do 1,0 MW wraz
z infrastrukturą towarzyszącą na działce położonej w Radwankach gm. Margonin o numerze ewidencji geodezyjnej gruntów 139, 151
.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się 
w Starostwie Powiatowym w Chodzieży, w Wydziale Architektury, Budownictwa
i Inwestycji, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia, w pokoju nr 14,
w dniach pracy Urzędu w godz. 10.00 - 14.00
(po uprzednim uzgodnieniu terminu - tel. 67 28 12  730).

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Chodzież, dnia 18 listopada 2020 roku

AI.III.6740.484.2020

O G Ł O S Z E N I E 

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późniejszymi zmianami) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020, poz. 283),

 Starosta Chodzieski 

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18 listopada 2020 roku wydał dla inwestora: Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedziba w Margoninie przy ul. Kościuszki nr 13, decyzję Nr 526/2020, znak: AI.III.6740.484.2020, udzielającą pozwolenia na budowę stacji uzdatniania wody, na działkach położonych w Margoninie, o numerach ewidencji geodezyjnej gruntów 116/2, 116/4, 115, 117, 119.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Chodzieży, w Wydziale Architektury, Budownictwa, Inwestycji
i Zamówień Publicznych
(pokój nr 14), w dniach pracy tut. Urzędu w godz. 800 - 1400 ,
w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia
(po uprzednim uzgodnieniu terminu – tel. 67 28 12 732).

 

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

AI.III.6740.450.2020

 

O G Ł O S Z E N I E 

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zmianami) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 283), 

Starosta Chodzieski 

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 października 2020 roku wydał dla inwestora: Grupa Sp. z o.o. BroMargo Wylęgarnia Sp. k. z siedzibą w Margońskiej Wsi nr 42A gm. Margonin, decyzję Nr 478/2020, znak: AI.III.6740.450.2020, obejmującą: budowę zakładu wylęgarni drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce położonej w Margoninie, o numerze ewidencji geodezyjnej gruntów 1127/7, 1127/19.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się 
w Starostwie Powiatowym w Chodzieży, w Wydziale Architektury, Budownictwa
i Inwestycji, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia, w pokoju nr 14, w dniach pracy Urzędu w godz. 10.00 - 14.00 (po uprzednim uzgodnieniu terminu - tel. 67 28 12  730).

Informacja o postępowaniu administracyjnym w sprawie zabytku

Szczegóły w załączniku: pobierz plik

Ogł-pozw-elektrownia-sł-AI.II.6740.450.2019

AI.II.6740.450.2019 Chodzież, dnia 18 października 2019 roku

OGŁOSZENIE

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 z późniejszymi zmianami) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018, poz. 2081),

Starosta Chodzieski

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18 października 2019 roku wydał dla inwestora: Elektrownia PV 19 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej nr 2 reprezentowanego poprzez pełnomocnika ustanowionego w sprawie Pana Mateusza Mackiewicz, decyzję Nr 509/2019, znak: AI.II.6740.450.2019, udzielającą pozwolenia na budowę elektrowni słonecznej o mocy do 1,0MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce położonej w Radwankach gm. Margonin, o numerach ewidencji geodezyjnej gruntów 306/1, 308.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Chodzieży, w Wydziale Architektury, Budownictwa, Inwestycji i Zamówień Publicznych (pokój nr 14), w dniach pracy tut. Urzędu w godz. 8:00 - 14:00 , w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia (po uprzednim uzgodnieniu terminu – tel. 67 28 12 732).