Jesteś tutaj:   

Wydział Dróg Powiatowych

Informacja o poszukiwaniu właściciela pojazdu marki Volkswagen Polo

OGŁOSZENIE

Starostwo Powiatowe w Chodzieży poszukuje właściciela pojazdu marki Volkswagen Polo
nr rej. CRAHC37, nr VIN WVWZZZ,NZTW093699 usuniętego z drogi powiatowej nr 1177P
w m. Bukowiec w dniu 22 sierpnia 2021 r. i odholowanego na parking strzeżony. Właściciel lub osoba uprawniona do jego odbioru proszona jest o zgłoszenie się do Starostwa Powiatowego w Chodzieży
– Wydział Dróg Powiatowych w terminie 14 dni od ukazania się ogłoszenia. Zgodnie z art. 130a
ust. 10d ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm.) w przypadku,
gdy w terminie 4 miesięcy od dnia usunięcia pojazdu nie został ustalony jego właściciel lub osoba uprawniona do jego odbioru, Starosta występuje do Sądu o orzeczenie przepadku na rzecz powiatu.